Velkommen på Kongsgaardens hjemmeside

 

Velkommen indenfor – til en tidsrejse rundt i gårdens fortid, nutid og fremtid!
Kongsgaarden er åben for besøgende  efter aftale!
Vi modtager gerne selskaber som har lyst til at få en rundvisning og fortælling om Kongsgaarden. Det koster kr. 500,00.

Aftale om besøg: Kontakt os


Det skete på Kongsgaarden i april måned!

 Ved Kongsgaardens Venners årlige generalforsamling blev Carl-Christian Bringgaard af bestyrelsen indstillet og efterfølgende af forsamlingen udnævnt til foreningens 1. æresmedlem på livstid.

Som begrundelse for indstillingen blev bl.a. anført at Carl-Christian: 

  • i 2006 blev den første formand for den dengang nydannede forening ”Kongsgaardens Venner” og som sådan har været en drivende kraft bag opbygningen og udviklingen af foreningen og alle dens aktiviteter frem til i dag
  • fortsatte som formand frem til 2015 og stadig er aktivt bestyrelsesmedlem i foreningen
  • har været en særdeles aktiv og en blændende fortæller i formidlingen af Kongsgaardens historie på skoler og i foreninger samt under utallige rundvisninger på gården
  • har samlet en gruppe af frivillige i bestyrelse og omkring aktiviteter på gården, som har kunnet gennemføre musikarrangementer (sommersangaftner, jazz koncerter mm.), høstfester, julestuer, Madbixe og Sct. Hans aftener med fællesspisning og båltale af kendte personer, til glæde for utallige besøgende og gæster på gården.
  • Har brugt sin store viden om danske sange, komponister og tekstforfattere til at levendegøre sangaftener og madbixe igennem en årrække
  • har udviklet og redigeret foreningens nyhedsbrev til foreningens medlemmer og andre interesserede

Livet på landet fra 1950′erne og frem i Vester Broby og på Kongsgaarden i særdeleshed er af Carl-Christian blevet gjort nærværende og livagtigt for tilhørerne på en yderst interessant og fængende måde. Dette har medført, at Carl-Christian i dag med rette af alle betragtes som Mr. Kongsgaarden.


Det sker på Kongsgaarden i maj måned!

Alle onsdage i maj måned er arbejdsdage hvor man bare skal møde op uden tilmelding. Der vil være nogle tilstede fra kl. 16 og vi har har en masse små og store opgaver der skal udføres.


Læs seneste nyhedsbrev  (åbner i nyt vindue)


Kongsgaarden er en firlænget gård i landsbyen Vester Broby, syd for Sorø. Den ligger ved sognevejen, der følger Susåens løb langs den nordlige side, ikke langt fra åens indløb i Tystrup Sø. Gården ligger i et fredet område, som omfatter godt 3.000 ha omkring Tystrup og Bavelse søerne.

Læs den spændende historie om Kongsgaarden her.