Sydlængen

I denne indrettes faciliteterne som mødelokaler, kontorer udstillingslokaler, køkken og toiletter m.v. hvorfor det er nødvendigt at få rettet begge langsgående mure op, således at der ikke opstår for meget spildplads indvendig.

Der skal opføres nye lodrette mure indvendig,- og derfor må det eksisterende nødvendigvis rettes op først.

Det er en stor opgave som kræver megen omhyggelighed, idet det eksisterende murværk står på syldsten, og let vil kunne skride hvis ikke afstivningen afpasses.

Læs pressemeddelse “Kongsgaarden slår portene op til den levende gård”
fra Realdania den 23. Januar 2008 her