Lone og Ejler Kjær Larsens Fond

Stiftet den 18. oktober 2002 – med Lone Kjær Larsen som formand.

Fondens almennyttige formål er:

 • At etablere et landbrugsmuseum på Kongsgaarden, således at dette bliver et offentligt tilgængeligt sted til glæde for lokalmiljøet og for besøgende fra nær og fjern, der vil opleve bygninger og miljøer fra det gamle landbrug i smukke omgivelser ved Suså’en og Vester Broby kirke i landsbyen med Danmarks ældste friskole
 • At eje, drive og bevare landbrugsejendommen Kongsgaarden beliggende Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø med henblik på den fuldstændige realisering af det ovennævnte formål.
 • At sikre vedligeholdelse af Kongsgaardens bygninger og inventar og museumsgenstande.
 • At arbejde for, at der tilknyttes folk – lønnet og ulønnet – som varetager åbning og omvisning i fornødent omfang i samarbejde med Museet og Foreningen Kongsgaardens Venner.

Fondens nuværende bestyrelse:

 • Fhv. Statsskovfoged Anders Walther Hansen, formand
 • Cand. oecon. Niels Lind (administration)
 • Overlæge Bjarke Lund Sørensen
 • Landmand Leif Frederiksen
 • Museumsinspektør Jeanette Rask Bertelsen

Fonden’s navn er opkaldt efter gårdens sidste ejere:

 • Ejler Kjær Larsen (1911-1999)
 • Lone Kjær Larsen (1919-2006)

Lone & Ejler Kjær Larsen
Kongsgaardens sidste ejere – Lone og Ejler Kjær Larsen ønskede at denne gamle gård – en slægtsgård gennem mange led og med en historie, der går tilbage til Hviderne og med omgivelser grænsende til Susåen, der er noget af det smukkeste i Danmark – skulle åbnes for offentligheden og være et samlingssted og oplevelsessted omkring natur, landbrugs- og lokalhistorie.
Efter Ejler Kjær Larsen død stiftedes Fonden i 2002 med Lone Kjær Larsen som formand indtil hun døde i 2006. Hun testamenterede hele herligheden til Fonden.

Se Lone og Ejler Kjær Larsens anetavle. (åbner i nyt vindue)