Visionen

LEVENDE LANDBO- OG KULTURHISTORISK FORMIDLINGSCENTER

Det er visionen at skabe og drive “Det levende Gaardmuseum” som et sted med aktiviteter og formidling, der sætter mennesket og livet på landet i centrum og dermed fortiden i et nutidigt perspektiv. Dertil hører, inddragelse af kulturlandskabet som en del af oplevelsen.

Kongsgaarden skal medvirke til formidling af den rige lokalhistorie og perspektivere denne i forhold til udviklingen i området.

Kongsgaarden skal udvikle sig til at være det centrale sted i regionen for formidling og aktiviteter med reference til “livet på landet” før og nu.

Kongsgaarden skal fungere som en proaktiv kreativ kraft og medspiller i lokalområdets kulturliv. I samarbejde med Skoletjenesten skal der sættes fokus på børn vilkår på landet før og nu.

Det er således ikke nødvendigvis fordybelse, der skal være nøgleordet, men derimod det levende og aktive således, at Kongsgaarden ikke bliver landbrugets Madam Blå, men søger at formidle interessen for fortiden med en nutidig vinkel.

Udstillinger med udgangspunkt i Kongsgaarden og dens omgivelser.

Permanent udstilling om Kongsgaarden:

 • Permanent udstilling i laden med landbrugsmaskiner.

Temaudstillinger:

 • Hvideslægten
 • Kirken
 • Landsbyfællesskabet
 • Landboreformerne
 • Munkene
 • Oldtidslandskabet
 • Landsbyen
 • Vækkelserne
 • Friskolen
 • Alfarvejen
 • Skoven
 • Møllerne

Aktiviteter og arrangementer:

 • Foredrag
 • Fester ved årstidernes højtider
 • Koncerter
 • Receptioner, sammenkomster
 • Hestevognskørsel

Projekter:

 • Restaurering og vedligeholdelse af gårdens bygninger og reetablering af gårdens frugt og prydhave som den så ud i 1950’erne.
 • Reetablering og genopførelse af mølleanlægget.
 • Etablering af natur stier og faciliteter for kanosejlads, shelters mv.

Gammeldags landbrugsdrift:

 • Arbejdsformer i landbruget
 • Gamle kornsorter og husdyrracer
 • Havens gøremål
 • Landbrugskøkkenet
 • Rigtige dyr i staldene. Gårdens staldbygninger indrettes til at huse gæste dyr: Heste, køer, grise og høns.

Arbejdende værksteder:

 • Forskellige håndværk der er knyttet til livet på landet.

Gæstebolig/refugium:

 • Stuehuset vil engang kunne benyttes til gæstebolig.