Projektforløbet

At sikre Kongsgaarden så den kunne blive rekreativt udflugtsmål og samlingssted med formidling af liv på landet blev udtænkt i begyndelsen af 1990’erne, da Lone og Ejler Kjær Larsen kontaktede Richard G. Nielsen og Jørgen From Andersen fra Susålandets Initiativråd.

Projektet indebar en omfattende istandsættelse og nyindretning af Kongsgaarden bygninger.

Projektet blev siden båret frem af lokale ildsjæle bakket op af folk fra Nationalmuseet, lokale Museer, foreningen Land og By. Ejler døde i 1999, men Lone insisterede på at projektet skulle gennemføres og stiftede Lone og Ejler Kjær Larsens Fond, der skulle arve hele herligheden. Planer blev udformet. Fonden Realdania støttede en opmåling af hele bygningskomplekset samt en bæredygtighedsanalyse. Lone døde i 2006. Hun nåede ikke at opleve at projektet fik liv.

I nov. 2007 forelå en revideret projektplan, og på det grundlag bevilgede Realdania i jan. 2008 et stort beløb til projektets gennemførelse. Efterfølgende ydede også Friluftsrådet og Fødevareministeriet, efter indstilling fra LAG-Nordvestsjælland, betydelig støtte til projektet.
Projektet krævede en ny lokalplan for området, som blev vedtaget i aug. 2008.
Efter detailprojektering ansøgtes i nov. 2008 om byggetilladelse, som blev givet i juni 2009.
Håndværkerne kunne endelig gå i gang i sep. 2009:

  • Sydlængen nyindrettes til samlingssted.
  • Østlængen sikres og indrettes til primitiv overnatning
  • Nordlængen sættes i stand
  • Vestlængens søndre del indrettes til udstillingsrum

I juni 2010 var projektets hovedelementer færdiggjort til indvielse. I perioden derefter indtil okt. 2011, er foretaget mindre arbejder og tilretninger, så projektet nu kan betragtes som afsluttet.

Følg hele PROJEKTFORLØBET her på hjemmesiden og se billeder fra renoveringen her.