Arrangementer

 

KONGSGAARDEN VESTER BROBY - 2021

I 2021 er følgende arrangementer planlagt:

Tirsdag  d. 12. januar    kl. 18.30 Madbix  AFLYST p.g.a Covid-19

Torsdag d. 11. februar    kl. 18.30 Madbix AFLYST p.g.a Covid-19

Tirsdag  d. 09. marts      kl. 18.30 Madbix AFLYST p.g.a Covid-19

Torsdag d. 08. april       kl. 18.30 Madbix flyttes til maj. Dato følger senere!

Torsdag d. 08. april       kl. 20.00 Generalforsamling flyttes til maj. Dato følger                                                                   senere!

Torsdag d.  27. maj        kl. 19.00 Alsangsaften på engen.

Onsdag d. 23. juni        Sct. Hans arrangement. Spisning kl. 18.30.

Lørdag d. 3. juli             En aften med fællessang, oplæsning fra “Jeppe på                                                          Bjerget”  og servering af kaffe og 1700-tals bagværk.                                                      Et samarbejde med den historiske forening 1684 – 1862

Lørdag d. 15. juli           kl. 19.00 Sommersangaften i Loen.

Onsdag d. 28. juli         kl. 16.00  Jazzkoncert  med Creole Catz Jazzband.

21. – 22. august             Liv i Landet : Børnedyrskue, høst- og tærskedage.                                                                                   Se mere på www.livilandet.dk

Fredag d. 17. sept.        Høstbal i Svellehuset

Lørdag d. 2. okt.            Æbledag.

Tirsdag d. 12. okt.          kl. 18.30 Madbix.

Torsdag d. 4. nov.         kl. 16-20 Håndarbejdets dag.

Torsdag d. 11. nov.        kl. 18.30 Madbix + Andespil kl. 20.

Søndag d. 05. dec.        kl. 11-16 Julestue.