Hegnet ved hestefolden på Kongsgaarden

Hegn opsat på Kongsgaarden – med tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv.

Der er kommet hegn op omkring foldene på Kongsgaarden – i alt ca. 1,8 km nyt hegn. Hegnene har kostet ca. 90.000,00 kr. ex. moms.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv har ydet i alt 67.350,00 kr. ex. moms i tilskud til projeket, og det resterende beløb har Kongsgaardnes ejer; Lone og Ejler Kjær Larsens Fond selv betalt.

Det er afgørende for bevaringen af Kongsgaardens ferske enge langs Susåen, at engene bliver plejet ved afgræsning eller høslet.

Hvis denne pleje ikke sker, vil engene gro til med høj vegetation og den smukke og beskyttede eng-natur vil gå tabt.

Med udskiftningen af de nedslidte hegn vil det også fremover være muligt at holde dyr i foldene, som kan afgræsse området og være med til at sikre bevarelsen af de gamle enge.

 


Se Pressemeddelsen “Kongsgaarden slår portene op til den levende gård” fra Realdania her