Naturstier

Sted: Udgangspunkt Kongsgaardens P-plads og rundt på 2 afmærkede stier.
Kongsgaarden Vester Broby, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø

Nu tilføjes der en ny oplevelsesmulighed på Kongsgaarden i Vester Broby.

I den utroligt smukke natur på Kongsgaardens jorder langs med Susåen er der nu anlagt 2 afmærkede naturstier, som gør det muligt at færdes noget af Sjællands smukkeste natur.

Naturstierne er etableret i samarbejde imellem Kongsgaarden og Danmarks Naturfredningsforening Sorø, og er åbne for alle til fods. Friluftsrådet har støttet projektet økonomisk. Med de nye stier bliver det nu muligt at vandre på Møllebakken og i engen langs med Susåen.

Låger gør det muligt at passere hegn, således at man kan komme uhindret rundt på arealerne.

Hegnene er nødvendige af hensyn til de græssende dyr som plejer arealerne – som oftest får og heste. Hestene er nysgerrige og ”hilser” gerne på gæsterne i engen – så der bliver derfor gjort opmærksom på dette i den vandretursfolder, som fortæller om de nye naturstier.

Så kan gæster, som ikke bryder sig om nærkontakt med de store dyr, vælge en anden rute på den årstid hvor der er heste i engen. Undervejs er der også opsat hvilebænke og bord-bænke, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Fra Møllebakken kan man nyde den flotteste udsigt ned over Susådalen og videre mod Næsby på den anden side af åen, og i engen kan man komme helt tæt på Susåen og opleve den karakteristiske, frodige og fugtige engnatur, som der efterhånden ikke er så meget tilbage af, fordi mange enge førhen blev opdyrket, inden de via naturbeskyttelsesloven blev beskyttet.

I engen har DN’s planteregistreringsgruppe fundet Maj Gøgeurt på skrænterne, samt den sjældne vandplante Pilblad i Susåen langs med engen – og har i øvrigt registreret flere hundrede plantearter på engen.

Disse registreringer fortsætter.

På Kongsgaardens p-plads er der opsat et informationsskilt, som fortæller om stierne og området, man færdes i.

Der findes ligeledes den vandretursfolder som man kan tage med sig på turen. Denne folder indeholder bl.a. et kort over området hvor stierne er indtegnet, så man kan finde rundt.

Vel mødt til en naturoplevelse i og omkring Kongsgaarden.

Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede for oplysninger, hvis du har spørgsmål til os.

Med venlig hilsen

Lone og Ejler Kjær Larsens Fond

Anders Walther Hansen
Kongsgaarden Vester Broby
Telefon: 2683 4424

Ella Hilker
Danmarks Naturfredningsforening Sorø
Telefon: 57 83 53 82