Svellehuset 2007

Svinehuset Den grimme Ælling… Der blev til den smukke svane Svellehuset

Der var en gang, sådan begynder mange eventyr. Følgende ord og billeder er snarere en lille fortælling, som skildrer forvandlingen fra grim ælling til hvid svane. Fortællingen tager sin begyndelse i 2004, hvor det første projektforslag for Kongsgaarden og dens fremtid ser dagens lys, i dette forslag kalkuleres der med nedrivning af det gamle svinehus.

Netop dette svinehus handler fortællingen om. Svinehuset blev bygget i 1927, som på daværende tid var et moderne og funktionel byggeri med mugegang, renselemme, ventilationssystem, samt lys og vand. Størsteparten af huset er opført i lodretstående jernbanesveller, der med stor sandsynlighed stammer fra et for længst nedlagt banelegeme på Sjælland.

Nedrivningsplanerne begrundede sig i vedligeholdelse mm. Men ved nærmere eftertanke og de omkostninger der i dag er på nedrivning og bortskaffelse af miljø farlige materialer, besluttede fondsbestyrelsen sig i 2006 til at bruge de mange nedbrydnings kroner på bevaring og istandsættelse af svinehuset.

Foråret 2007 startede renoveringen af svinehuset som strakte sig hen over sommeren og efteråret, der blev lagt mange timer og god arbejdskraft i projektet så det i dag fremstår som et lyst og venligt rum, som åbner muligheder for mange forskellige aktiviteter.
De efterfølgende billeder illustrerer i mere end ord, selve processen før og efter.

Hvordan bliver man egentlig enig om, hvad man skal kalde et hus? Dette spørgsmål har vi sikkert tit tænkt over.

Vi havde just fået vores gamle svinehus færdig restaurreret. Men skulle det været navnet, som det skulle bære fremover? Tankerne og ideérne var mange, men til sidst blev man enig om at lave en konkurrence. En konkurrence som skulle finde sted ved vores årlige Julestue, i netop den samme bygning som skulle navngives.

Dagen kom og vi havde fået lavet konkurrence kuponer, som lå i vores bod med alt godt fra Kongsgaardens haver, hvori vi opfordrede folk til at navngive vores nye fine stald.

Vores salgsbod var velbesøgt, og en masse glade gæster kom med deres idé til, hvad stalden skulle hedde. Der var også flere der syntes at vi skulle beholde det gamle navn “Svinehuset”. Det var jo en gammel svinestald, som de stod i.

Da dagen var omme samlede vi alle de indkomne forslag, og begyndte at diskutere, hvad vi skulle kalde stalden. Der var indkommet rigtig mange gode forslag, specielt navnet “Svellehuset” synes vi klingede rigtigt godt. Dels fordi man i stalden kunne se de fine gamle sveller, som var blev frigjort under den nyligt overståede renovering.

Efter nærmere overvejelse blev vi enige om at bruge forslaget “Svellehuset”, som meget præcist beskriver hvordan den gamle svine stald er. Vi ER stolte af vores nye Stald. Vinderen af vor konkurrence blev: Keld Nordlund.